VÍTÁME VÁS NA SVOBODNÉM RÁDIU

kalendář
Vítejte na svobodném online rádiu

Vážení přátelé, rodino Svobodného rádia!

Naše republika čelí velmi vážnému nebezpečí puče. Snahou globálních i evropských mocenských struktur je převzít nad republikou moc násilným způsobem pomocí zaplacených profesionálních demonstrantů, ve velkém množství ze zahraničí a kolaborantů ukrytých v politických zrádcovských stranách. Důvodem je jediné, podepsat globální pakty, Istanbulskou úmluvu, Marákéš a podobné zničující smlouvy! Zaplacení demonstranti budou požadovat odstoupení vlády a posléze i prezidenta, čímž by převzali moc nad státem, tudíž i nad námi, kolaboranti a zrádci typu Kalouska, Bartoše, Gazdíka a Drahoše. Nesmíme podlehnout tomuto nátlaku! Nepodporujme zlovolné a zničující demonstrace, vyjadřujme jim náš lidský odpor, neboť pokud bychom tomuto tlaku podlehli, bude to znamenat postupnou islamizaci státu tak, jak se to již nyní děje v celé západní Evropě.

Soustředěný, cílený a především zaplacený tlak na všechny skutečné vlastence enormně sílí. Projevuje se nejen v případě pádu sice špatné vlády, ale přitom i premiéra, který tvrdí, že nechce podepsat globální pakty a ostatní smlouvy, ale i na nás, na Svobodném rádiu. Soustředěnými útoky na naše vysílání chtějí tito vlastizrádci a napomáhači struktur, které chtějí zničit naši vlast, znechutit rušením našeho vysílání všechny naše posluchače. Výsledkem by mělo být snížení poslechovosti, vyschnutí vašich příspěvků, a tím pádem znemožnění našeho vysílání.

V současné době již pracujeme na opatřeních, které by ztížily, obávám se říci, že znemožnily, napadání našich vysílacích online a digitálních kanálů. Ano, bude nás to stát další peníze, ale pro nerušený poslech našeho digitálního rádia jsou tyto náklady nezbytné. Proto vás, naše věrné, ale i další posluchače prosíme, nenechte se útoky na naše rádio znechutit, nenechte se odradit, protože to je právě cílem orgánů podporujících zničení naší krásné země. Nenechte se odradit od zasílání příspěvků, protože i toto je cílem a důvodem útoků, aby vás, naše posluchače odradili, znemožnili nám získat finanční prostředky na provoz internetového rádia, a tím nás zcela odřízli od veřejnosti.

Celý tým Svobodného rádia se nikdy nevzdá, budeme bojovat do posledního dechu za to, abychom vám mohli přinášet pravdu. Vždy a za každých okolností budeme stát za všemi opravdovými vlastenci a budeme upozorňovat na ty, kteří naši krásnou zemi chtějí zničit. Jsme rozhodnuti čelit všem nástrahám, které na nás kolaborantské orgány, instituce i jednotlivci, neustále stupňují. Bez vás to ale nezvládneme, stůjte i vy při nás a podpořte nás ve společném boji.

Jsme s vámi, buďte s námi!

Vladimír Kapal a celý tým Svobodného rádia.


V současné době je slovo svoboda skloňované však ve všech pádech. Čím více je však toto slovo používané, tím méně je jeho význam naplňován. Svobody, a to ve všech směrech, ubývá stejnou měrou, jakou je toto slovo zneužíváno. V podstatě slouží jen jako kamufláž. Čím více chce kdokoliv lidskou svobodu potlačit, tím více o ní hovoří. Jde o paradox doby. Lidstvo, a to nejen u nás v republice a v Evropě, ale po celém světě, je zbavováno nejzákladnějších lidských svobod každým dnem, každým nově přijetým zákonem každé země na světě, neboť všechny v současné době přijímané zákony všech zemí světa, jsou směřovány proti lidem, proti jejich svobodě v jakémkoliv směru.

 

Čím je naše internetové rádio jiné?

Všude, a to bez rozdílu, jde nejmocnějším tohoto světa o jediné, co nejvíce zbavit lidstvo svobodného rozhodování, zbavit ho svobody myšlení, získávání pravdivých a nezkreslených informací a podle nich směřovat své vlastní rozhodování a směřování. Jde jim o to nahustit co největšímu počtu lidí světa jejich názory, jejich myšlenky, jejich uvažování, aby ti, kdož potom půjdou, jak ovce pod nůž řezníkovi, ještě těm, kteří je tam směřují a vedou, tleskali. Žijeme v digitální době, internet má velký vliv na rozhodování o tom, co je pravda a co poloparvda. A jak vidíme dnes a denně kolem sebe, daří se jim to. Z vlastenců udělají rasisty a xenofoby, z vlastizrádců nadělají držitele různých cen, pravda se stává lží a lež je považována za svatou pravdu. Ano, takto dnes funguje svět, ten svět, který se na popud temných sil již vydal na pouť ke svému sebezničení. Svět a lidé v něm jdou a jsou sami ze sebe nadšeni, jak jsou uvědomělí, chytří a správní. A ty, kteří poukazují na to, že král je vlastně nahý, kamenují slovy jedu, plivají síru a dští plameny nenávisti. Ano, přesně takto je mocnými a temnými silami světa, nazývejme je, jak chceme, iluminatis, NWO, či Bilderberg, veden svět do vlastní záhuby.

Je zde však ještě dost lidí, kteří nezapomněli pocit sounáležitosti s rodnou zemí, kteří ještě vědí, co to vlastně je vlastenectví, kteří chápou rozdíl mezi ním a bohapustým nacionalismem, kterým se snaží mocipáni pravé vlastenectví očernit. Ještě zde jsou lidé, kteří chtějí své spoluobčany pravdivě, a to skutečně v pravém smyslu tohoto slova, pravdivě informovat o všem, co se děje u nás i ve světě. A ještě je zde, naštěstí, mnoho lidí, kteří tato pravdivá slova chtějí poslouchat.

A právě pro ně, pro vás, vážení posluchači, toto naprosto Svobodné rádio vzniklo a je tady pro vás. Nikdy, opravdu nikdy se nestane fiat alternativou, jako jiná média, která mají ve svém názvu též ono vznosné slovo svoboda, a přesto zavádějí své posluchače ze správné a rovné cesty změny, někam na vedlejší stezky, kde se ztratí ve spleti podružností a pozání. Svobodné rádio ze své přímé a rovné cesty nikdy nesejde, stejně tak, jako lidé, kteří za ním stojí, nikdy nesešli z cesty pravdy, skutečné pravdy a nikoliv té sluníčkářské a všelijak pokroucené.Svobodné rádio vysílá svobodně pro svobodné lidi a nikdy tomu nebude jinak.
Comments are closed.